Menu


Welkom bij Parkeren Bernhoven Koop hier uw parkeerkaarten.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden TKH Parking Solutions - SeasonCard webportal

• TKH Parking Solutions fungeert in deze transactie als provider voor de organisatie waarvoor u het parkeerticket koopt. Op de transactie zijn dan ook de Algemene Voorwaarden van de betreffende organisatie van toepassing (op te vragen bij organisatie) waarmee u zich door effectuering van deze transactie akkoord verklaart. TKH Parking Solutions sluit elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid uit.

• Consument is zich er van bewust dat parkeertickets niet worden teruggenomen of kunnen worden omgeruild. Daarnaast kunnen parkeertickets niet worden uitbetaald en kan de geldigheid van de parkeertickets niet worden verlengd of aangepast. Consument is zich er van bewust dat parkeertickets hun geldigheid verliezen bij het verstrijken van de geldigheidsdatum.

• Een parkeerticket geeft slechts voor de duur van het parkeerticket en/ of abonnement toegang tot de parkeerlocatie.

• Overige promoties en/ of kortingsacties zijn niet van toepassing op dit parkeerticket.